VI BOR PÅ MUSICON

MUSICON Credit Thomas Rungstrøm

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR MUSICON BYDELSFORENING

Her kan beboere, erhvervsdrivende og kulturelle organisationer finde nyttige informationer om praktiske forhold på Musicon.

Få overblik over alt fra kultur, byliv og affald, til hvordan du selv kan engagere dig i Roskildes kreative bydel. Vil du vide mere om aktiviteter i og udviklingen af bydelen, så klik ind på musicon.dk eller besøg bydelen på Facebook.

AFFALD & GENBRUG

Håndtering af affald og sortering og genanvendelse er en vigtig del af bydelsforeningen på Musicon

På Musicon skal håndteringen af affald ikke gemmes væk som en uønsket del af byen. I stedet gør vi sortering og genanvendelse til en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource.

Se hvor du kan aflevere dit affald:

Affald og genbrug på Musicon

Musicon Bydelsforening er en fælles forening for alle, som bor og arbejder på Musicon

Under hensyntagen til visionerne for Musicon skal foreningen varetage opgaver af fælles interesse.

MUSICON ER

  • Et sted at bo
  • Et sted at arbejde
  • Et sted at opleve
  • Et sted at slappe af
  • Et sted at engagere sig
  • Et sted at lære

Aktive aktører

Erhvervsliv og institutioner

Boliger

En fremtid med 1.000 boliger

Kultur og byliv

En kreativ bydel i Roskilde

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen i Musicon Bydelsforening

Andreas Høegh (formand), Roskilde Kommune
Janus Madsen, Leos Wok Café
Mads Højberg, Orange Makerspace
Morten Nielsen, Ragnarock
Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole
Kim Skotte, KSE Ejendomme (Bifaldet og Indfaldet)
Kirstine Rechnagel, Gakkelakken A/S (Rytmegruppen i Basgangen)
Administrator: RealAdministration