VI BOR PÅ MUSICON

VELKOMMEN TIL MUSICON BYDELSFORENING

Her kan beboere, erhvervsdrivende og kulturelle organisationer finde nyttige informationer om praktiske forhold på Musicon.

EN KREATIV BYDEL

Musicon er en levende bydel med et væld af aktiviteter. Aktører og beboere får jævnligt nye ideer og kan få støtte til at skabe aktiviteter sammen.

Har du en god idé til at skabe endnu mere liv i Roskildes kreative bydel? Så se her, hvordan du søger om økonomisk støtte fra Bydelsforeningen.

AFFALD & GENBRUG

Sortering og genanvendelse af affald er en vigtig del af hverdagen på Musicon

Her skal håndteringen af affald ikke gemmes væk. I stedet gør vi sortering og genanvendelse til en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource.

MUSICONS FÆLLESAREALER

Musicon er udviklet i samarbejde med alle dem, der bruger bydelen, og mange pladser, veje og stier er overdraget til brugerne.

Bydelsforeningen har ansvaret for at vedligeholde en del af området. Og du kan selv bidrage ved at holde bydelen ren og indbydende.

REGN SKABER LIV

I Musicon-bydelen kan du følge regnvandet gennem gader, grøfter, åbne render og kanaler til søen i Rabalderparken.

Det åbne regnvandsanlæg bidrager til områdets karakter. Bydelsforeningen har ansvaret for en del af den samlede løsning.

MUSICON ER

Kultur og byliv

Den kreative bydel i Roskilde

Fællesarealer

Musicon er din bydel

Affald og genbrug

Fra affald til ressource

Musicon Bydelsforening er en fælles forening for alle, som bor og arbejder i bydelen

Under hensyntagen til visionerne for Musicon skal foreningen varetage opgaver af fælles interesse.

Bestyrelsen

Kirstine Rechnagel (bestyrelsesleder), Gakkelakken A/S
Marianne Jørgensen, beboer på Musicon
Jesper Koerstz, beboer på Musicon
Hans Christian Nielsen, Forstander Roskilde Festival Højskole
Janus Madsen, Leos Wok Café
Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole

Administrator: RealAdministration