KULTUR & BYLIV

Byliv på Musicon

MASSER AF LIV - HELE ÅRET

”Livet før byen” var mantraet på Musicon fra begyndelsen. Det spirende liv har nu vokset sig stort og blomstrer hele året – i nye og gamle bygninger, på veje og pladser, og i det rekreative område Rabalderparken.

Alle, der ejer byggeri på Musicon, betaler til Bylivspuljen, der skal sikre, at kultur og events også bliver en del af bydelens særlige identitet fremover.

Formålet er at få så mange aktiviteter som muligt, der er til glæde for Musicons aktører, beboere og gæster.

Musicons Bylivspuljer

Har du en god idé til at skabe endnu mere liv i Roskildes kreative bydel? Så se her, hvordan du søger om økonomisk støtte fra Bydelsforeningens 3 bylivspuljer.

Spontanpuljen

Til små spontane projekter

Projektpuljen

Til mellemstore projekter

Byfestpuljen

Til store arrangementer

Det gode byliv

Med det gode byliv menes der aktiviteter som

Kriterier for støtte

Værdigrundlag

Der vægtes kulturelle aktiviteter som

Hvem kan søge puljen?

Kriterier for de 3 puljer

Formål, ansøgningsfrister og beløbsgrænser.

 

1

Spontanpuljen

Formål: Puljen er til små projekter, der opstår spontant, og som kan behandles hurtigt.

Ansøgningsfrist: Den 1. i hver måned. Dog er juli og august undtaget. Ansøgninger behandles den 15. i hver måned.

Beløbsgrænse: Der kan max søges om 5.000 kr.
Derudover kan Bylivspuljen selv bevilge beløb op til 5.000 kr.

Svarfrist: Svar kan forventes inden for en uge.

2

Projektpuljen

Formål: Projektpuljen er øremærket mellemstore projekter med en længere planlægning.

Ansøgningsfrist: 3 gange årligt (1. januar , 1. april og 1. september).

Beløbsgrænse: Der kan søges om beløb fra 5.000 til 20.000 kr.

3

Byfestpuljen

Formål: Puljen er til store arrangementer, der samler hele bydelen, og som inddrager en bred vifte af aktørerne. Her er det især på den årlige kulturfestival, Rabalder, der modtager støtte.

Ansøgningsfrist: 1 gange årligt (1. april).

Beløbsgrænse: Der kan max ansøges om 40.000 kr.

BYLIVSUDVALGET

Bylivsudvalget er et arbejdsudvalg under Musicon Bydelsforening.

Udvalget har til opgave at behandle indkomne forslag og indstille ansøgere af bylivspuljen til beløb over 5.000 kr. til godkendelse i Bydelsforeningens bestyrelse.

Udvalget mødes hver anden måned, hvis ikke andet er aftalt. Derudover er der minimum et årligt offentligt fællesmøde.

Medlemmer:

Thomas Eisenhardt (Aaben Dans)
Erik Schwarzbart (Kunst på Musicon)
Søren Banke (Klatreskoven)
Dina Lindgreen (Be Free)
Mads Højberg (Orange Makerspace)