KULTUR & BYLIV

Byliv på Musicon

MASSER AF LIV - HELE ÅRET

”Livet før byen” var mantraet på Musicon fra begyndelsen. Det spirende liv har nu vokset sig stort og blomstrer hele året – i nye og gamle bygninger, på veje og pladser, og i det rekreative område Rabalderparken.

Alle, der ejer byggeri på Musicon, betaler til Bylivspuljen, der skal sikre, at kultur og events også bliver en del af bydelens særlige identitet fremover.

Formålet er at få så mange aktiviteter som muligt, der er til glæde for Musicons aktører, beboere og gæster.

Musicons Bylivspuljer

Har du en god idé til at skabe endnu mere liv i Roskildes kreative bydel? Så se her, hvordan du søger om økonomisk støtte fra Bydelsforeningens 3 bylivspuljer.

Spontanpuljen

Til små spontane projekter

Projektpuljen

Til større projekter og events

Underskudsgarantipuljen

Til både små og store projekter

Det gode byliv

Med det gode byliv menes der aktiviteter som

Kriterier for støtte

Værdigrundlag

Der vægtes kulturelle aktiviteter som

Hvem kan søge puljen?

Kriterier for de 3 puljer

Formål, ansøgningsfrister og beløbsgrænser.

 

1

Spontanpuljen

Formål: At give tilskud til små projekter og events, der opstår spontant

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende, dog ikke i juli måned.

Beløbsgrænse: Der kan max søges om 5.000 kr.
Derudover kan Bylivspuljen selv bevilge beløb op til 5.000 kr.

Svarfrist: Svar kan forventes inden for en uge.

2

Projektpuljen

Formål: At give tilskud tl mellemstore og store projekter og events.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende – dog ikke i juli måned.

Beløbsgrænse: Der kan søges om beløb fra 5.000 til 40.000 kr.

Svarfrist: Svar kan forventes inden for 4-6 uger.

3

Underskudsgarantiordningen

Formål: At stille underskudsgaranti til både store og små projekter og events.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende – dog ikke i juli måned.

Beløbsgrænse: Der er ikke nogen fastsat beløbsgrænse i underskudsgarantipuljen.

Svarfrist: Svar kan forventes inden for 4-6 uger.