FÆLLESAREALER

Musicon fællesarealer

MUSICON ER DIN BYDEL

Allerede da visionerne for den gamle Unicon-grund blev vedtaget af Roskildes lokalpolitikere i 2007, stod det klart, at brugerne ville få stor indflydelse på området.

I dag er bydelen godt på vej mod at ”blive voksen”, og stadig mere af driften lægges i hænderne på det stigende antal beboere, virksomheder og foreninger.

Bydelsforeningen fungerer som en grundejerforening med ansvar for driften og plejen af friarealer og veje, og der er vedtaget en plejeplan, der gør det muligt at bevare Musicons særlige udtryk.

Byrum

Åndehuller i bydelen

Stier og veje

Ansvaret er fælles

Ressourcepladser

Vi sorterer, bytter og dyrker

ANSVARSOMRÅDER

Roskilde Kommune beholder ansvaret for blandt andet de primære veje og for regnvandsanlægget i Rabalderparken.

Andre dele overdrages til Bydelsforeningen Musicon, i takt med at nye kvarterer, private fællesveje og byrum bliver færdige.

PLEJEPLAN FOR FRIAREALER PÅ MUSICON

Der er udarbejdet en detaljeret plejeplan, der fastlægger plejen og driften af friarealerne på Musicon.

Plejeplanen beskriver den mere overordnede målsætning med driften og plejen af friarealer, veje mv. på Musicon, så det er muligt, at fastholde og udbygge hovedtræk og udtryk.

I plejeplanen fastlægges tilstandskrav og ansvar for vedligeholdelse af beplantning, græsarealer, bygninger, belægninger og glatførebekæmpelse mm.

Musicon ressourceplads

HJÆLP MED AT HOLDE BYDELEN PÆN

Alle, der bor, arbejder eller er medlem af en forening på Musicon, er selv med til at betale for vedligeholdelse og oprydning via Bydelsforeningen. Og de områder, som Roskilde Kommune har ansvaret for, betales over kommuneskatten.

Jo færre penge, der skal bruges på at samle skrald op eller rette op efter skader fra biler på afveje, jo flere midler er der til sjovere ting.

Så hjælp dig selv og alle andre brugere af bydelen med at holde områderne pæne og rene. På den måde giver vi også de mange besøgende en god oplevelse, så de får lyst til at komme igen.

Bydelsforeningen har ansvaret for:

Hvis du oplever problemer

Er du stødt på defekt belysning, affald, huller, tilstoppede regnvandsrender eller andre problemer på de private fællesområder og anlæg, kan du skrive til Bydelsforeningen.

Brug formularen på kontakt-siden.