AFFALD OG GENBRUG

God stil - den er vi fælles om

På Musicon skal håndteringen af affald ikke gemmes væk som en uønsket del af byen. I stedet gør vi sortering og genanvendelse til en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource.

Musicon affaldsskur Basgangen
Affaldsskur på Basgangen

HER SKAL DU AFLEVERE DIT AFFALD

Alle virksomheder, foreninger og beboere skal aflevere affald på fælles affaldspladser. Vi kalder dem ressourcepladser.

Der er p.t. anlagt 3 permanente og 3 midlertidige affaldspladser. I takt med udbygningen af bydelen anlægges flere permanente ressourcepladser af Roskilde Kommune. Flere af pladserne vil blive benyttet af både beboere, virksomheder og foreninger.

Affaldet skal holdes adskilt af hensyn til gebyrer, og derfor er der en sektion til hhv. Erhverv (foreninger og virksomheder) og Boliger (beboere).

HAR DU EN NØGLE TIL AFFALDSSKURET?

Din nøgle skal være opdateret for at give adgang til dine affaldspladser. Musicon-sekretariatet ændrer og udleverer nye nøgler hver fredag.

Når der flyttes ind i nye bebyggelser, får en repræsentant for jeres bebyggelse udleveret et relevant antal nøgler. Hvis I senere har brug for at tilkøbe en ekstra nøgle eller få ændret på jeres nøglerettigheder, skal det også foregå via jeres brugerrepræsentant. .

Send en mail til musicon@roskilde.dk senest torsdag aften og få ny nøgle fredag.

Affald og events på Musicon
Affaldssortering ved events.

SKAL DU AFHOLDE ET EVENT?

Husk at tænke på affaldet!

På Musicon lægger vi vægt på at sortere affald i hverdagen. Derfor er det også vigtigt under et event.

Bydelsforeningen Musicon udvikler og afprøver løbende systemer til event-affald og indhenter erfaringer.

Hent vores guide til affaldshåndtering ved events (pdf), så er du godt rustet til at opfylde publikums behov for at komme af med affald under eventen.

Dyrkningsbede på Musicon
Har du en grøn idé til en af ressourcepladserne?

Bliv en del af det grønne fællesskab

På de permanente ressourcepladser er der mulighed for at skabe fælles faciliteter til bæredygtighed.

På ressourcepladsen Basgangen 8 er der dyrkningsbede (se facebook-gruppen Dyrkningsudvalget Humlestien), og på Bagtæppet 4 er der en grejbank med eventudstyr (se facebook-gruppen Eventgrejbanken Bagtæppet).

Har du en grøn idé til den næste ressourceplads i bydelen, så send en besked til bydelsforeningen.

De grundlæggende principper

– for håndtering af affald på Musicon.

Fælles affaldspladser - derfor

Alle virksomheder, foreninger og beboere er henvist til at aflevere affald på fælles affaldspladser. Formålet med at etablere fælles pladser er, at:

Fælles affaldsordning - derfor

Imens husstande får afhentet affald af Roskilde Kommune, er alle virksomheder og foreninger på Musicon henvist til at indgå i en fælles affaldsordning. Formålet med den fælles ordning er, at:

Affald og genbrug på Musicon

BYDELENS INDSATSER PÅ AFFALDSOMRÅDET

For at kunne følge den daglige affaldshåndtering tæt, involvere brugerne i arbejdet og hele tiden øge ambitionerne på affaldsområdet, har bydelsforeningen pr. december 2018 nedsat en arbejdsgruppe for affald.

Arbejdsgruppen for affald består af repræsentanter for (i stedet for ’6) erhvervsdrivende og beboere fra bydelen, som har valgt at engagere sig frivilligt i affaldshåndteringen.

De 4 Indsatsområder

Arbejdsgruppen for affald har sammen med bydelsforeningens bestyrelse valgt primært at fokusere på fire overordnede indsatsområder:

1

Drift af ressourcepladser og kontrakt med operatør

Arbejdsgruppen hjælper den fælles affaldsordning i gang ved at formidle ordningens indhold til brugerne og indgå i dialog med nøglepersoner. Det gælder også i forhold til tilfredshed og behov for eventuelle justeringer.

2

Udvikling og drift af supplerende faciliteter til affaldsforebyggelse

Arbejdsgruppen vil inddrage bydelsforeningens medlemmer i, hvilke supplerende faciliteter til fx deling, bytte eller dyrkning, der efterspørges på de enkelte ressourcepladser. Arbejdsgruppen vil forsøge at etablere samarbejde med eksterne parter med henblik på at kunne realisere en samlet byttecentral på Musicon i løbet af nogle år.

3

Dialog og kommunikation

Arbejdsgruppen vil løbende kommunikere og være i dialog med brugerne om håndtering af affald, så der skabes størst muligt ejerskab til ansvarlig og bæredygtig affaldsadfærd.

4

Affaldshåndtering under events

Arbejdsgruppen vil forsøge at etablere samarbejde med eksterne parter med henblik på at udvikle og udbrede velegnede løsninger til affaldshåndtering under events på Musicon

Arbejdsgruppen for genbrug og genanvendelse

Medlemmer:
Janus Madsen, Leo’s Wok-Café (tovolder)
Dorthe Agger, Musiconcrete
Anna-Birgitte Ingvartsen, Annabir design
René Andersen, Roskilde Festival Højskole

Fra Musicon-sekretariatet deltager Gunilla Rasmussen som sparringspartner