AFFALD OG GENBRUG

Fra affald til ressource

På Musicon skal håndteringen af affald ikke gemmes væk som en uønsket del af byen. I stedet gør vi sortering og genanvendelse til en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource.

Vi deles

Vi sorterer

Vi genanvender

HER SKAL DU AFLEVERE DIT AFFALD

Alle virksomheder, foreninger og beboere skal aflevere affald på fælles affaldspladser, der anlægges af Roskilde Kommune.

Der er p.t. anlagt 4  midlertidige affaldspladser. I takt med udbygningen af bydelen anlægges permanente ressourcepladser – de to første anlægges i slutningen af 2019.

Flere af både de midlertidige og de permanente pladser vil blive benyttet af både beboere, virksomheder og foreninger, og da disse ikke må blande affald, vil beboere og virksomheder have adgang til hver sine beholdere på pladserne.

De grundlæggende principper

– for håndtering af affald på Musicon.

Fælles affaldspladser - derfor

Alle virksomheder, foreninger og beboere er henvist til at aflevere affald på fælles affaldspladser. Formålet med at etablere fælles pladser er, at:

Fælles affaldsordning - derfor

Imens husstande får afhentet affald af Roskilde Kommune, er alle virksomheder og foreninger på Musicon henvist til at indgå i en fælles affaldsordning. Formålet med den fælles ordning er, at:

Affald og genbrug på Musicon

BYDELENS INDSATSER PÅ AFFALDSOMRÅDET

For at kunne følge den daglige affaldshåndtering tæt, involvere brugerne i arbejdet og hele tiden øge ambitionerne på affaldsområdet, har bydelsforeningen pr. december 2018 nedsat en arbejdsgruppe for affald.

Arbejdsgruppen for affald består af 6 erhvervsdrivende og beboere fra bydelen, som har valgt at engagere sig frivilligt i affaldshåndteringen.

De 4 Indsatsområder

Arbejdsgruppen for affald har sammen med bydelsforeningens bestyrelse valgt primært at fokusere på fire overordnede indsatsområder:

1

Drift af ressourcepladser og kontrakt med operatør

Arbejdsgruppen hjælper den fælles affaldsordning i gang ved at formidle ordningens indhold til brugerne og indgå i dialog med nøglepersoner. Det gælder også i forhold til tilfredshed og behov for eventuelle justeringer.

2

Udvikling og drift af supplerende faciliteter til affaldsforebyggelse

Arbejdsgruppen vil inddrage bydelsforeningens medlemmer i, hvilke supplerende faciliteter til fx deling, bytte eller dyrkning, der efterspørges på de enkelte ressourcepladser. Arbejdsgruppen vil forsøge at etablere samarbejde med eksterne parter med henblik på at kunne realisere en samlet byttecentral på Musicon i løbet af nogle år.

3

Dialog og kommunikation

Arbejdsgruppen vil løbende kommunikere og være i dialog med brugerne om håndtering af affald, så der skabes størst muligt ejerskab til ansvarlig og bæredygtig affaldsadfærd.

4

Affaldshåndtering under events

Arbejdsgruppen vil forsøge at etablere samarbejde med eksterne parter med henblik på at udvikle og udbrede velegnede løsninger til affaldshåndtering under events på Musicon

Arbejdsgruppen for affald

Medlemmer:
Janus Madsen, Leo’s Wok-Café
Dorthe Agger, Genskab
Anna-Birgitte Ingvartsen, Annabir design
Henning Jørgensen, Affaldskontoret
Michael Clausen, kommende beboer i bofællesskabet Rullestenen
René Andersen, Roskilde Festival Højskole
Gunilla Rasmussen, Musicon-sekretariatet (sekretær for gruppen)