AFFALD OG GENBRUG

God stil - den er vi fælles om

På Musicon skal håndteringen af affald ikke gemmes væk som en uønsket del af byen. I stedet gør vi sortering og genanvendelse til en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource.

Musicon affaldsskur Basgangen
Affaldsplads på Basgangen

HER SKAL DU AFLEVERE DIT AFFALD

Alle virksomheder, foreninger og beboere skal aflevere affald på fælles affaldspladser. Vi kalder dem ressourcepladser.

Der er p.t. anlagt 6 permanente og 4 midlertidige affaldspladser. I takt med udbygningen af bydelen anlægges flere permanente ressourcepladser af Roskilde Kommune. Flere af pladserne vil blive benyttet af både beboere, virksomheder og foreninger.

Affaldet skal holdes adskilt af hensyn til gebyrer, og derfor er der en sektion til hhv. Erhverv (foreninger og virksomheder) og Boliger (beboere).
De to affaldspladser i kvarteret Den Røde Tråd er undtaget fra denne opdeling.

SÅDAN PASSES AFFALDSPLADSERNE

God stil, den er vi fælles om.

Det er nødvendigt, at alle brugere tager et medansvar for at holde affaldspladserne rene og pæne. Derfor må affaldsbeholderne ikke overfyldes, ligesom der ikke må sættes storskrald på pladserne.

Udover den almindelige gode adfærd, knytter der sig til pladserne forskellige specifikke arbejdsopgaver. Opgaverne varetages af forskellige parter:

Afhentning af affald og opkrævning af betaling

(Undtagelse: Affald fra Erhverv i kvarteret Den Røde Tråd indgår i afhentningen af affald fra Boliger).

Vedligeholdelse og renholdelse af affaldspladserne

HAR DU EN NØGLE TIL AFFALDSPLADSEN?

(NB: Kun relevant for pladserne på Basgangen 8, Bagtæppet 4 og Rampelyset 8M)

Din nøgle skal være opdateret for at give adgang til din affaldsplads.

Når der flyttes ind i nye bebyggelser, får en repræsentant for jeres bebyggelse udleveret et relevant antal nøgler. Hvis I senere har brug for at tilkøbe en ekstra nøgle, skal det foregå ved henvendelse til Roskilde Låseservice. Oplys ved henvendelse, at det vedrører Bydelsforeningen Musicon samt din specifikke adresse. Tilkøb af nøgler sker for egen regning.

Opdatering af din nøgle foregår på Basgangen 8 via det elektroniske nøgledisplay, som er opsat ved indgangsdøren til erhvervssektionen.

Der hænger en vejledning ved siden af displayet som beskriver fremgangsmåden for opdatering.

Affald og events på Musicon
Affaldssortering ved events.

SKAL DU AFHOLDE ET EVENT?

Husk at tænke på affaldet!

På Musicon lægger vi vægt på at sortere affald i hverdagen. Derfor er det også vigtigt under et event.

Bydelsforeningen Musicon udvikler og afprøver løbende systemer til event-affald og indhenter erfaringer.

Hent vores guide til affaldshåndtering ved events (pdf), så er du godt rustet til at opfylde publikums behov for at komme af med affald under eventen.

Dyrkningsbede på Musicon
Har du en grøn idé til en af ressourcepladserne?

Bliv en del af det grønne fællesskab

På de permanente ressourcepladser er der mulighed for at skabe fælles faciliteter til bæredygtighed.

På ressourcepladsen Basgangen 8 er der dyrkningsbede (se facebook-gruppen Dyrkningsudvalget Humlestien), og på Bagtæppet 4 er der en grejbank med eventudstyr (se facebook-gruppen Eventgrejbanken Bagtæppet).

Har du en grøn idé til den næste ressourceplads i bydelen, så send en besked til bydelsforeningen.

De grundlæggende principper

– for håndtering af affald på Musicon.

Fælles affaldspladser - derfor

Alle virksomheder, foreninger og beboere er henvist til at aflevere affald på fælles affaldspladser. Formålet med at etablere fælles pladser er, at:

Fælles affaldsordning - derfor

Imens husstande får afhentet affald af Roskilde Kommune, er alle virksomheder og foreninger på Musicon henvist til at indgå i en fælles affaldsordning. Formålet med den fælles ordning er, at: